Wednesday, May 28, 2008

Mera om OER.

Mera från Pan-African Forum on OER and OA

Bakary Diallo, Rektor för AVU, African Virtual University

AVU har center i Nairobi och ett kontor i Dakar

http://www.avu.org

Har tagit fram 73 moduler i Math & Science organized as OER, 29 av dessa skall vara färdiga, har inte lyckats hitta dessa ännu dock, fortsätter att leta.

Vikram Savkar: Nature Publishing Group

Kommer att göra material från bl a NATURE tillgängligt för utbildning.

Andra OER-initiativ:


Ett annat initiativ med anknytning till OER är TESSA

http://www.tessafrica.net/

Vad man t ex kan hitta på denna webbplats är ett intressant program från BBC:

http://www.tessafrica.net/images/stories/audio/uganda_primarynumbers.mp3
För 10 år sedan infördes generell primary school-utbildning, UPE ( Universal primary education) i Uganda. Number of children in class now 80-90, förut "bara" 40-0 elever, new technics, group. Another problem, instructional resource, not enough books.
Exempel på lön till en lärare 200 000 shillings/month = 110 USD i månaden. Man arbetar inte (bara) för lönen!

No comments: