Tuesday, January 20, 2009

Pilotgruppen



Pa lararhogskolan i Morogoro, i torsdags och fredags, stromavbrott och avbrott i datanatet, men mobiltelefonerna med kursmaterial, filmer, quizzar som SMS'ar resultatet till lararen, allt fungerade som det skulle...