Wednesday, May 28, 2008

Catriona Savage, UNESCO Education Sector

presenterar OER, Open Educational Resources och speciellt deras wiki för diskussioner om OER mm

(Jag deltog alltså i en förkonferens till eLA 2008 som handlade om OER. Catriona Savage från UNESCO var förste talare. Hon pratade inte om UNESCO's Open Training Platform, vilket jag trodde hon skulle göra , jag frågade henne på kafferasten varför, det var en annan avdelning på UNESCO som sysslade med denna.

Det hon framhöll vara en wiki som de arbetar med: http://oerwiki.iiep-unesco.org en community för aktiva på området open courseware och open source. Det finns också länkar till ett stort antal andra inititativ på området och till repositories för open courseware. )

No comments: