Sunday, August 24, 2008

Lördag, Kigamboni och KipepeoFör att komma söderut efter kusten tar man en färja över hamninloppet, som även är en flodmynning, till den lilla fiskebyn Kigamboni. På andra sidan sundet känns den stora staden Dar väldigt avlägsen.I Kipepeo stöter vi ihop med två svenska studenter, Emma från SU och Charlotte från KTH. Emma gör ett examensarbete om använding av bekämpningsmedel i jordbruket och Charlotte om miljöstyrning i företag. Finns mycket att göra på miljöområdet får vi lära oss. Det behövs både mera kunskaper och system för att se till att kunskaperna utnyttjas på ett bra sätt!Jag berättar om Mittuniversitetets webbkurser på miljöområdet och vårt projekt för att undersöka marknad och andra aspekter på webbkurser för den internationella marknaden, se http://intelearning.wordpress.com/
Just kurser på miljöområdet känns nu ännu mera angeläget att gå vidare med...

No comments: